sammen er vi

Bærekrafts­boka

Bærekraftsboka undersøker FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro.

Bærekraftsboka inviterer til refleksjon over hva Bibelen og kristen tro har å si om de ulike bærekraftsmålene. Dette er ikke nye temaer for kirken, men bærekraftsmålene kan gi nye innfallsvinkler, nye alliansepartnere og nye framgangsmåter. 

 

I Bærekraftsboka står menneskets glede i og forvalteransvar for skaperverket sentralt, i tillegg til de fellesmenneskelige livsvilkår vi lever under på jorda. “Det er et kall til barmhjertighet og omsorg, til vern om menneskeverd og skaperverk og til å fremme rettferdighet og fred», skriver forfatterne av boka innledningsvis. «Som offentlig agenda uttrykker de en global ambisjon om å gjøre verden bedre for alle å leve i, framfor alt gjennom å bygge bærekraftige samfunnsordninger.» 

 

Bærekraftsboka finnes både fysisk og på nett, og til hvert bærekraftsmål finnes teologiske refleksjoner, spørsmål, utfordringer og bønner, i tillegg til tema- og ressurssider om kirkas arbeid med bærekraft.

 

Bærekraftsboka er et samarbeid mellom Kirkens Nødhjelp, Norges kristne råd, KFUK KFUM, Mellomkirkelig råd og Samarbeid menighet og misjon (SMM).

 

 

Bærekraftsboka