sammen er vi

Kirkens Nødhjelp og jul

Et barn er født. Ufattelig sårbart og med et uendelig potensial. Skal hun vokse opp og løse kreftgåten, starte sin egen bedrift eller bli verdens beste lærer? Det vet ingen. Ennå.

I julen feirer vi barnet som fødes inn i vår verden – uskyldig og sårbart. Vi markerer at alle barn har samme rett til liv, trygghet og muligheter.

«Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn», sier et gammelt afrikansk ordtak. Men i møte med globale utfordringer som klimaendringer, pandemier, konflikter og ulikhet kreves det kanskje en hel verden. En rettferdig verden.

I julehøytiden setter Kirkens Nødhjelp fokus på alle barn som blir født inn i verden under krevende forhold. Både mor og barn er sårbare i en verden med konflikter og klimaendringer.

Mange menigheter har tradisjon for å gi offergaven til Kirkens Nødhjelp på julaften. Mange givere gir en ekstra gave rundt jul. Dette er en gave som er med på å redde og forandre liv.

Et barn er født i krig… Et barn er født i et tørkeområde… Et barn er født på flukt… Et barn er født under en flom…

Vi ønsker oss tilgang til rent vann for de 771 millionene mennesker som mangler det.

Vi ønsker oss at alle barn skal ha de samme mulighetene og rettighetene. Enten de fødes i Norge, Syria, Ukraina eller Somalia. Enten de fødes i trygghet eller på flukt.

Vi ønsker oss en mer rettferdig verden – både for oss som allerede er her og for dem som kommer etter oss.

Derfor tenker vi at en gave til vårt arbeid er årets viktigste julegave.