sammen er vi

Superheltene

Superhelt-heftene er utarbeidet av Kirkens Nødhjelp i forbindelse med den årlige fasteaksjonen.

I heftene møter vi søskenparet Thea og Jacob, som reiser i tid og rom til andre steder i verden, der de også møter andre superhelter. Superhelter er helt vanlige barn, som hjerte og handling har lyst til å være med å forandre verden. De har et forandringstalent, som de vil bruke på forskjellige måter.

Superhelt-heftene er et aktivitetshefte for fastetida, som strekker seg i sju uker mellom askeonsdag og første påskedag. For hver uke er det en farge og et bestemt tema å lese og samtale om. Noen av heftene tar utgangspunkt i bibeltekster, og de foreslår aktiviteter og har refleksjonsspørsmål og bønner som kan brukes i fastetida.

Heftene tar opp hvordan vi kan ta vare på skaperverket, ulike klimaspørsmål og urettferdigheten i fordeling av ressurser i verden. Heftene gir innspill til hvordan barn og voksne kan ta fornuftige miljøvalg, som å samle plast, plante trær, utvikle og bruke alternative energiformer og de gir tips om hvordan vi kan forbruke mindre vann. Et hefte tar opp hvordan barn kan kjenne på uro i møte klimautfordringer.

Fasteaksjonen står sentralt i Superhelt-heftene, og hvordan barn og voksne kan være med på den store dugnaden med innsamling og bøssebæring i eget lokalmiljø. At alle barn i hele verden skal få tilgang til rent vann er et hovedmål med fasteaksjonen.

Superhelt-heftene har som hovedmålgruppe barn fra seks til ni år, men kan også brukes av andre aldersgrupper.

Tilgang til rent vann til alle og hvordan vi kan ta vare på skaperverket er sentrale temaer også i Kraft til å bære.

 

Les mer om Superheltene