sammen er vi

I trosopplæringen

KRAFT TIL Å BÆRE kan være en gylden mulighet til å integrere det ukentlige barnearbeidet og de tidsavgrensede trosopplæringstiltakene med hverandre.

Her kan ulike grupper og tiltak i menigheten samarbeide om et felles prosjekt, og man vil kunne nå bredt med den tematikken som KRAFT TIL Å BÆRE rommer.

De frivillige barnelederne og menighetens ansatte kan ha stor glede av å jobbe sammen om KRAFT TIL Å BÆRE!

Musikalarbeid som trosopplæring

Hver uke drives det trosopplæring i barnekor og barnegrupper over hele landet. Samtidig inviterer menighetene til punktuelle trosopplæringstiltak for bestemte aldersgrupper, gjerne kalt tidsavgrensede tiltak, eller også fase- eller breddetiltak. Disse arrangementene er styrt av en overordnet trosopplæringsplan som hver enkelt menighet har laget for å systematisk sørge for et tilbud til alle døpte mellom 0 og 18 år. Gjennom et helhetlig musikalarbeid som vi presenterer med KRAFT TIL Å BÆRE, er mulighetene store for å integrere det ukentlige menighetsarbeidet med menighetens tidsavgrensede trosopplæringstiltak.

Musikalarbeid kan i aller høyeste grad være trosopplæring! Gjennom tekster, prosessjobbing, andakter, samtaler, gudstjenester og aktiviteter vil man kunne jobbe inngående med tematikk som er godt forankret i kirkens plan for trosopplæring.

En mulig modell

Barnekoret kan jobbe med sanger og aktiviteter til KRAFT TIL Å BÆRE gjennom hele semesteret, mens man inviterer en bestemt aldersgruppe til en KRAFT TIL Å BÆREhelg. Barnekoret er med på helgens opplegg, og bidrar aktivt ettersom de allerede kan flere av sangene, og kanskje også har forberedt noen av aktivitetene. De som kommer for bare helgen, vil få en opplevelse av å være en del av en større sammenheng, ettersom et allerede eksisterende barnemiljø er med.

Helgen kan avsluttes med en felles oppsetning av musikalen KRAFT TIL Å BÆRE, eller med en gudstjeneste hvor alle deltagere er aktivt med (se «I gudstjenesten»).

Hvis dere vil ha en kveldsavslutning på samlingen, kan dere kanskje bruke «Enkel liturgi«.

I «Samtaleopplegg» ligger det mye relevant stoff for trosopplæringssamlinger, med bla. aktuelle spørsmål og forslag på bibeltekster.

Kjernetekstene i trosopplæringen

I Plan for trosopplæring er det valgt ut et bredt antall kjernetekster fra Bibelen. Du finner en oversikt over alle kjernetekstene i Gud gir – vi deler.

Det kan være meningsfullt for barneledere, dirigenter og kirkeansatte å sammen se på mulige koblinger mellom kjernetekstene og sanger og aktiviteter i barnearbeidet. Flere av sangene i KRAFT TIL Å BÆRE kan tematisk og innholdsmessig forankres i disse bibeltekstene.

Her er noen forslag: 

 

Håp i en dråpe 

 • Jesus metter 5000, Joh 6,1-35 
 • Guds rike er som sennepsfrøet, Mark 4,30-34 
 • Hva er da et menneske? Salme 8 

 

Et barn er født 

 • Juleevangeliet, Luk 2,1-20 
 • Det dobbelte kjærlighetsbud, Matt 22,37-40  
 • Den gylne regel, Matt 7,12 
 • Guds kjærlighet, 1 Joh 4,7-11 
 • Hva er da et menneske? Salme 8  

 

Ringen av fred 

 • Velsignelsen, 4 Mos 6,22-27 

 

Jordas hjerteslag 

 • Herren er min hyrde, Salme 23  

 

Vann forandrer alt 

 • Bønn, klage og tillit, Salme 71  

 

Sammen kan vi bære  

 • Kjærlighetens høysang, 1 Kor 13 

 

Kraft til å bære (Kveldssang) 

 • Bønn, klage og tillit Salme 71