sammen er vi

I kirken

Kraft til å bære tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og setter på agendaen hvordan barn i ulik alder sammen med voksne kan samtale om og arbeide med bærekraft.

Kjernebegreper her er menneskeverd og natur, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet – viktige verdigrunnlag i Den norske kirken. 

Det er stort sammenfall mellom bærekraftsmålene og kirkens verdigrunnlag. Verdier og mål i bærekraftsmålene resonnerer godt med kristen tro og det diakonale oppdraget. Mye av menighetenes arbeid er med på å oppfylle bærekraftsmålene allerede i dag, blant annet gjennom å legge vekt på å inkludere og integrere alle, ved å bidra til bærekraftig forbruk, ung medvirkning og ulike aksjoner og innsamlinger. Kraft til å bære presenterer flere ressurser til menighetens arbeid med bærekraftsmål blant barn i alderen 4-12 år.  

Kraft til å bære bruker aktivt ressursen Bærekraftsboka, som undersøker FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro. Boka inviterer til refleksjon over hva Bibelen og kristen tro har å si om de ulike bærekraftsmålene. Kraft til å bære henvender seg hovedsakelig til en noe yngre målgruppe enn bærekraftsboka.

Kraft til å bære - i tros­opplæringen

Kraft til å bære kan være en gyllen mulighet til å integrere det ukentlige barnearbeidet og de tidsavgrensede trosopplæringstiltakene med hverandre.

Her kan ulike grupper og tiltak i menigheten samarbeide om et felles prosjekt, og man vil kunne nå bredt med den tematikken som Kraft til å bære rommer. 

Eksempler på ressurser som med fordel kan brukes i trosopplæringen, er dialogiske samtaleopplegg til alle sangene – spesielt til bruk av barnegrupper i kirkelig sammenheng – hvor kjernetekster er  integrert i oppleggene. Samtaleoppleggene oppmuntrer til selvstendig, kritisk tenkning og legger opp til skaperglede, engasjement og utforskertrang. En rikholdig verktøykasse full av mangfoldige ideer innbyr til kreativ utfoldelse hos barn i ulik alder. Kraft til å bære inneholder forslag til bruk av sanger og andre ressurser i gudstjenesten, det finnes en enkel og barnevennlig liturgi som knytter an til sanger og bønner, og det finnes flere artikler om hvordan Kraft til å bære kan brukes i trosopplæringen.

 

Kraft til å bære er utarbeidet i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, som er en norsk bistandsorganisasjon som jobber i over 30 land, med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og politisk

påvirkning. Kirkens nødhjelp har valgt ut noen bærekraftsmål for sitt arbeid, og det er disse utvalgte målene som får fokus i Kraft til å bære.  

Kraft til å bære – og hvile

Ressursene i Kraft til å bære tar også på alvor menneskeverdet. Menneskets nødvendige innsats for jorda vår og hverandre er reelt, og, på den annen side, behovet for hvile. For det er slik at både store og små blir slitne av å tenke på store ting og arbeide hardt med store mål, og da er det eneste

riktige å gjøre – å hvile. Å være stille. Her kommer naturen inn som stedet for å finne ro og kraft, for eksempel i sangen “Jordas hjerteslag”, som et alternativ til unge og voksnes digitale form for avkobling.

Alt materiell i Kraft til å bære egner seg meget godt til bruk i den mangfoldige og miljøbevisste norske kirke.

Her er det bare å forsyne seg av en gratis, aktuell og rikholdig ressurspakke – vel bekomme!

Mer for deg som jobber i kirken