sammen er vi

Hva betyr bærekrafts­målene for kirka?

Det er stort sammenfall mellom bærekraftsmålene og kirka. Verdier og mål i bærekraftsmålene resonnerer godt med kristen tro og det diakonale oppdraget, som menneskeverd, likeverd og nestekjærlighet. Rettferdighet. Vern om skaperverket. Fred. Det ligger et håp om endring i bærekraftsmålene som resonnerer godt med kirkas håpsteologi og helhetlige tilnærming til verden.

 

Kirkas arbeid med bærekraftsmålene kan også være et godt utgangspunkt for samarbeid mellom flere aktører lokalt. Mange aktører, som kommuner, skoler og organisasjoner, jobber sammen om bærekraftsmålene, og da er det lurt at aktørene snakker samme språk, også kirka!

 

Mye av menighetenes arbeid er med på å oppfylle bærekraftsmålene allerede i dag, blant annet gjennom å legge vekt på å inkludere og integrere alle, ved å bidra til bærekraftig forbruk, ung medvirkning og ulike aksjoner og innsamlinger.

Mer om kirkas arbeid med bærekraftsmålene