sammen er vi

Bærekrafts­målene i den norske skolen

Barn og unge lærer om bærekraftsmålene på skolen, da dette er en sentral del i læreplanen til Kunnskapsløftet, fagfornyelsen, som ble tatt i bruk fra 2020. FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Les mer om FN-sambandets læringsressurser