sammen er vi

Bærekrafts­målene i Norge

Selv om mange av bærekraftsmålene allerede er oppfylt i Norge, gjenstår mye arbeid også her hjemme. Et eksempel er mål 12, som handler om ansvarlig forbruk og produksjon, der vi må jobbe for å redusere matsvinn. For å stoppe klimaendringene som beskrives i mål 13, må Norge redusere utslippene sine. Nordmenns forbruk etterlater store klimafotavtrykk som angår og påvirker resten av verdens befolkning. I tillegg er det slik at vi også i Norge ser økende forskjeller mellom fattige og rike, og ikke minst ser vi økende barnefattigdom i Norge.

Les mer om FNs bærekraftsmål