sammen er vi

Kirkens Nødhjelp og bærekrafts­målene

Bærekraftsmålene er en viktig rettesnor for arbeidet til Kirkens Nødhjelp, og mange av målene er en del av vårt arbeid.

I «Kraft til å bære» løfter vi særlig fram mål knyttet til Kirkens Nødhjelps arbeid med retten til rent vann, fred og menneskeverd. 

Følgende bærekraftsmål knytter «Kraft til å bære og Kirkens Nødhjelp sammen: 1 Utrydde fattigdom, 3 God helse og livskvalitet, 6 Rent vann og gode sanitærforhold, 10 Mindre ulikhet, 13 Stoppe Klimaendringene, 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner og 17 Samarbeide for å nå målene.

 

Viljen til å kjempe for en bedre verden er noe av det mest dyrebare vi har. Viljen som finnes i en fredsforkjemper i Kabul, en menneskerettighetsaktivist i Kairo og en miljøverner i Karasjok. Viljen som bor i mennesker som ofrer alt for andres rettigheter, og i oss hverdagsaktivister som prøver så godt vi kan. Og som av og til blir motløse og gir opp, før vi prøver igjen.

Bærekraftsmålene representerer både noe gammelt og noe nytt. Kampen for fred, miljø og rettferdighet er på ingen måte ny. Men det har aldri skjedd før at verdens stater har blitt enige om så omfattende og ambisiøse mål som bærekraftsmålene. Selv om kampen er gammel, skaper disse målene en ny drivkraft. De gir oss en sjanse vi må gripe. Det skylder vi alle som fortsatt lever i fattigdom og urettferdighet. Det skylder vi barna som skal arve jorda. (fra Bærekraftsboka)

 

Når du leser Kirkens Nødhjelps programrammeverk, vil du se at arbeidet i disse programmene dekker flere av bærekraftsmålene.

Vårt arbeid mot kjønnsbasert vold svarer på ikke mindre enn seks bærekraftsmål: 1, 3, 4, 5, 10, 16.

Vårt arbeid med vann, sanitær og hygiene kan linkes til følgende mål: 1, 3, 6, 11, 13.

Fredsbygging: 5, 10 og 16.

Klimarettferdighet: 10, 11, 13 15.

Klimasmart landbruk og jobbskaping:1, 2, 5, 8, 13, 15.

Ulikhet: 1, 10, 16.