sammen er vi

Et barn er født på denne jord

Alle barn har rett til liv, trygghet og muligheter – samme hvor vi er født! Kirkens Nødhjelps juleaksjon «Et barn er født» setter spesielt fokus på barn som blir født under krevende forhold, i en verden med konflikter og klimaendringer. 

Vi ønsker at alle barn skal ha det bra! Kanskje kan vi tenke at alle barn i hele verden er en søster eller bror – vi er ett folk på jorda! 

Vi ønsker oss en mer rettferdig verden – både for oss som allerede er her og for dem som kommer etter oss. Derfor synger vi Et barn er født på denne jord – en julesang for hele året.

Sangtekst, Et barn er født på denne jord