sammen er vi

Jordas hjerteslag

Klimaforandringene er urettferdige! Rike land forurenser mest, og fattige land blir rammet av konsekvensene. Det er urettferdig!  

I FNs bærekraftsmål nummer 13 står det at vi skal stoppe klimaendringene, og det er fortsatt mulig å bremse klimaendringer. Hvis vi skal klare det, er vi nødt til å jobbe sammen! 

En fin ting vi kan gjøre, er å høre godt etter hva jorda sjøl sier! Vi kan gå ut i naturen, og se på hvordan naturen fungerer. Vi kan legge oss ned i gresset ved et vann, se på skyene som speiler seg i vannet, la humla suse, og høre etter hvilke lyder vi hører når vi hører ordentlig etter. Hva hører vi da? 

Sangtekst, Jordas hjertesalg