sammen er vi

Håp i en dråpe

Introtekst til den voksne

Vi trenger rent vann! Vi må ha drikkevann for å leve, og når bare urent vann er tilgjengelig, kan det føre til sykdom. Derfor er det så alvorlig at mange mennesker i verden ikke har tilgang på rent vann, og enda flere har ikke tilgang til en trygg do. Uten tilgang til trygge doer, sprer sykdommer seg raskt.

I FNs bærekraftsmål 6, Rent vann og gode sanitærforhold, står det at vi skal sikre rent vann og trygge doer til alle innen 2030. Den gode nyheten er at det finnes nok vann til alle mennesker, utfordringen er å fordele vannet og sørge for at det holdes rent. 

Kanskje er det ikke størrelsen på det vi kan bidra med, som er det viktigste, men at alle kan gi av det gode vi har, som vi synger i sangen Håp i en dråpe. Kanskje er det nettopp sånn – at det er håp i hver eneste dråpe!

 

Spørsmål

  1. Hva trenger vi vann til? Snakk sammen to og to, og skriv stikkord på et ark.
  2. Hvor mange liter vann bruker én person i Norge hver dag? Prøv å regne ut.
  3. Hva kan vi gjøre for å bruke mindre vann?
  4. Gi eksempler på noe av det gode du har, som du med glede kan dele med noen andre. 

 

Aktivitet 

Lage dråper av tovet ull

Mal et bilde som beskriver vann.

Skriv et dikt eller en rap ut fra lista med stikkord i spørsmål 1 over. Framfør for hverandre! Versene i håp i en dråpe er laget av barn. Hør på låta og les teksten her. Les om barns medvirkning i kreative prosesser her.

 

Aktuelt bærekraftsmål

6 Rent vann og gode sanitærforhold

Finn ut mer

Aktiviteter