sammen er vi

Håp i en dråpe

Introtekst til den voksne

Vi trenger rent vann! Vi må ha drikkevann for å leve, og når bare urent vann er tilgjengelig, kan det føre til sykdom. Derfor er det så alvorlig at mange mennesker i verden ikke har tilgang på rent vann, og enda flere har ikke tilgang til en trygg do. Uten tilgang til trygge doer, sprer sykdommer seg raskt.

I FNs bærekraftsmål 6, Rent vann og gode sanitærforhold, står det at vi skal sikre rent vann og trygge doer til alle innen 2030. Den gode nyheten er at det finnes nok vann til alle mennesker, utfordringen er å fordele vannet og sørge for at det holdes rent. 

Kanskje er det ikke størrelsen på det vi kan bidra med, som er det viktigste, men at alle kan gi av det gode vi har, som vi synger i sangen Håp i en dråpe. Kanskje er det nettopp sånn – at det er håp i hver eneste dråpe! 

At alle kan bidra, leser vi om i en fortelling i Bibelen, der vi møter en fattig enke som ga to små mynter i tempelkista. Det hun ga var verdt bare noen få øre. Jesus sa: «Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

 

Aktuell bibeltekst

Mark 12, 41-44: Den fattige enkens gave

 

Aktuelle bibeltekster fra trosopplæringens kjernetekster

Jesus metter 5000, Joh 6,1-35 

Guds rike er som sennepsfrøet, Mark 4,30-34 

Hva er da et menneske? Salme 8

 

Spørsmål

  1. Hva trenger vi vann til? Snakk sammen to og to, og skriv stikkord på et ark.
  2. Hvor mange liter vann bruker én person i Norge hver dag? Prøv å regne ut.
  3. Hva kan vi gjøre for å bruke mindre vann?
  4. Les teksten fra Mark 12, 41-44. Hva tror du det Jesus sa, kan bety: «Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»
  5. Gi eksempler på noe av det gode du har, som du med glede kan dele med noen andre. 

 

Finn egne ord, tanker og følelser som du/dere vil be

Gud, takk for…

Vi ber om…

Hjelp oss til å…/ Vis oss…

 

Aktivitet 

Lage dråper av tovet ull

Mal et bilde som beskriver vann.

Skriv et dikt eller en rap ut fra lista med stikkord i spørsmål 1 over. Framfør for hverandre! Versene i håp i en dråpe er laget av barn. Hør på låta og les teksten her. Les om barns medvirkning i kreative prosesser her.

 

Aktuelt bærekraftsmål

6 Rent vann og gode sanitærforhold

Finn ut mer

Aktiviteter