sammen er vi

Vann forandrer alt

Introtekst til de voksne

Rent vann er mer enn bare vann. Rent vann er en nøkkel til liv, helse, likestilling og fred. Derfor er vann ikke bare en hovedprioritet i Kirkens Nødhjelps arbeid – rent vann er en rød tråd gjennom de fleste av organisasjonene prosjekter. Å bekjempe fattigdom er å gi mennesker muligheter. Rent vann er en slik mulighet. Vann forandrer alt. 

«To mynter i en ønskebrønn kan forandre», synger vi i sangen Vann forandrer alt. Kirkens Nødhjelps arbeid for rent vann til alle – nytter! Les for eksempel historien om den etiopiske jenta Tigist, som tidligere måtte gå langt for å hente vann til familien sin i en brønn som lå langt unna (se lenke under).

 

Spørsmål

  1. Om du hadde en ønskebrønn å kaste mynter i og ønske deg noe – hva ville du ha ønsket deg? 
  2. Les om den etiopiske jenta Tigist, se lenken under. Hva fikk hun mer tid til å gjøre når hun ikke måtte gå så langt etter vann til familien sin? 

 

Aktivitet

Finn ut når det er fasteaksjon i år, og hva pengene går spesielt til. Kanskje vil du være med og gå med en fastebøsse og samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon? 

 

Aktuelle bærekraftsmål

5 Likestilling mellom kjønnene

6 Rent vann og gode sanitærforhold

Finn ut mer