sammen er vi

Vann forandrer alt

Introtekst til de voksne

Rent vann er mer enn bare vann. Rent vann er en nøkkel til liv, helse, likestilling og fred. Derfor er vann ikke bare en hovedprioritet i Kirkens Nødhjelps arbeid – rent vann er en rød tråd gjennom de fleste av organisasjonene prosjekter. Å bekjempe fattigdom er å gi mennesker muligheter. Rent vann er en slik mulighet. Vann forandrer alt. 

«To mynter i en ønskebrønn kan forandre», synger vi i sangen Vann forandrer alt. Kirkens Nødhjelps arbeid for rent vann til alle – nytter! Les for eksempel historien om den etiopiske jenta Tigist, som tidligere måtte gå langt for å hente vann til familien sin i en brønn som lå langt unna (se lenke under).

Vann er et bærende symbol også i Bibelen, og i gudstjenester som feires hver uke i kirker over hele jorda. 

 

Aktuelle bibeltekster

Jesaja 55, 1: Kom, alle tørste, kom til vannet!

Joh. 4,4: Levende vann

Joh. Åp. 22, 17: Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.

 

Aktuell bibeltekst fra trosopplæringens kjernetekster

Bønn, klage og tillit, Salme 71 

 

Spørsmål

  1. Les de tre bibeltekstene om vann. Hvem gir vannet i tekstene? Hva koster vannet i tekstene? 
  2. Hva kan dette bety: «Levende vann» og «Livets vann»?
  3. Hva brukes vann til i gudstjenesten?
  4. Om du hadde en ønskebrønn å kaste mynter i og ønske deg noe – hva ville du ha ønsket deg? 
  5. Les om den etiopiske jenta Tigist, se lenken under. Hva fikk hun mer tid til å gjøre når hun ikke måtte gå så langt etter vann til familien sin? 

 

Finn egne ord, tanker og følelser som du/dere vil be

Gud, takk for…

Vi ber om…

Hjelp oss til å…/ Vis oss…

 

Aktivitet

Finn ut når det er fasteaksjon i år, og hva pengene går spesielt til. Kanskje vil du være med og gå med en fastebøsse og samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Eller kanskje kan du få tak i en liten, lilla fastebøsse i en kirke i nærheten av der du bor, og legge litt penger i den hver uke fram til fasteaksjonen?

 

Aktuelle bærekraftsmål

5 Likestilling mellom kjønnene

6 Rent vann og gode sanitærforhold

Finn ut mer