sammen er vi

Lage statuer med kroppen

Å lage statuer med kroppen kan være en enkel måte å jobbe med drama/teater med barn. Her er et forslag som ender opp som en konkurranse med publikum under en oppsetning. 

Pantomime er teater uten ord, og å lage statuer betyr å fryse kroppen i en posisjon. Det kan være én og én person, eller små grupper som sammen lager et lite tablå. 

Bærekraftsmålene kan fungere godt som utgangspunkt for pantomime. I en oppsetning kan barna vise bærekraftsmålene, mens én sier hvilket mål det er, og evt. forklarer mer om målene. Eller, enda morsommere, så kan det gjøres som en konkurranse med publikum.

 

Konkurranse med publikum

Publikum må lukke øynene mens statuen lages. Man kan f.eks. etablere et klappesignal for når publikum skal lukke og åpne øynene: 

Ett klapp: Lukke øynene

To klapp: Åpne øynene

Så skal publikum gjette hvilket bærekraftsmål statuen skal representere. Dere kan dele salen i to, og ha det som en lagkonkurranse mellom lag A og lag B, eller så kan hvem som helst få gjette ved å rekke opp hånda og rope ut. En fin måte å skape interaksjon mellom “scene og sal”. 

Her skal altså barna lage statuer som gir assosiasjoner til noe konkret. Sett av tid til å øve på dette på samlingene. Her er forslag på hvordan du kan legge opp øvelsene.

Slik forbereder du med barnegruppen

1

Introduksjon

Forklar godt hva man skal gjøre. Det er ikke lov å snakke. Man skal kun lage statuer med kroppen, og på den måten fortelle hva man er eller gjør. Man kan være helt konkret, med å være gjenstanden/personen/ordet, eller man kan være litt mer kreativ og vise noe som gir assosiasjoner.
2

Fordele gruppen

Avhengig av hvor stor gruppen er, kan man enten dele opp i grupper på 2-4, eller bare være én og én.
3

Oppvarming

Start gjerne med å øve på enkle og beskrivende ord/ting. Dette setter i gang kreativiteten og hjelper deltagerne med å få en forståelse av språket de skal bruke. Eksempler: Fotball Piano Tivoli Skole Kirke
4

Bærekraftsmålene

Gå videre med å jobbe med de aktuelle bærekraftsmålene. La barna få lage sine egne statuer, helst uten hjelp. Hvis noen trenger hjelp kan lederen hviske noen forslag i øret som kan hjelpe de på vei. Kanskje alle skal vise til hverandre. Eller så går bare lederen rundt og ser og applauderer de ulike forslagene.
5

Hjelp?

Kanskje noen trenger litt ekstra hjelp med å tydeliggjøre det de skal vise. Da kan lederen bistå med noen små grep for å forbedre statuen. Men optimalt er dette barnas egne ideer, uten voksenhjelp.
6

Øve flere ganger

Hvis dette skal vises for publikum på en oppsetning, er det lurt å øve flere ganger. Gjerne på flere samlinger. Noter gjerne hvem som er i gruppe, og korte stikkord om hvordan de lagde de ulike statuene, eller ta bilder. På denne måten husker dere statusene til neste gang dere skal øve på de, og ikke minst til selve oppsetningen.
7

Øve på scenen

Det er alltid viktig å øve i det rommet man skal fremføre noe. Sett av tid til å øve på statuene på scenen før det skal vises til publikum.