sammen er vi

Filmer om bærekrafts­målene

FN har produsert mange animasjonsfilmer hvor bærekraftsmålene er forklart, og om hvordan man lokalt kan jobbe med målene og bærekraftige prosjekter. Dette er filmer laget for barn.

Du finner noen filmer under, men via FN-sambandet og UNICEF kan du finne enda flere.

Se gjerne på noen av disse filmene underveis i prosessen og i arbeidet med KRAFT TIL Å BÆRE! En voksen bør se filmen på forhånd for å vurdere om dette passer for deres gruppe og alderen på barna i gruppa.

Filmer om bærekraft og bærekraftsmålene

Sjekk også ut