sammen er vi

Om film

Man kan man med enkle virkemidler lage egne filmer som kan brukes i en oppsetning, eller man kan benytte noen av de fine filmene som Kirkens nødhjelp, eller andre organisasjoner produserer.

På samme måte som i “Om foto” kreves det ikke så veldig mye teknisk utstyr for å produsere filmer. Mange har nok med en mobiltelefon. 

Det er lett å motivere barna i å bruke film som metode. De kan gjerne styre kamera selv, og være involvert i hele prosessen med å bestemme locations, hva som skal sies, kameravinkel osv. Mange har også erfaring med redigering gjennom enkle gratisprogrammer eller apper. Det avsluttende arbeidet kan med fordel gjøres sammen med voksne, men samtidig er det antageligvis mye kompetanse på det tekniske blant barna. Dette er noe de har erfaring med fra både fritid og skole.

Programledere på skjerm

Tekstene i “Manus” kan filmes, og i en oppsetning vises på skjerm mellom sangene. 

Fordelene med å gjøre dette på film, i motsetning til å gjøre det live på scenen, er at man da kan ha ulike locations. Det kan også gjøre det litt lettere for barna å gjennomføre manus ettersom man kan skape tryggere rammer og gjøre ting om igjen hvis man sier feil.

Intervjuer

Filmteamet kan intervjue barn og foreldre i gruppa om bærekraftsmålene, eller om temaer som knytter an til sangene. 

Eller hva med å lage en reportasje fra nærmiljøet, hvor folk på gata blir intervjuet? Her kan man spørre generelt om bærekraftsmålene, eller være mere konkrete som f.eks. “Hva gjør du for å stoppe klimaendringene”? 

Det er også mulig å oppsøke lokale politikere eller bedrifter for å intervjue de om hvordan de jobber med bærekraftsmålene. 

La barna selv formulere spørsmålene og lage konseptet rundt filmene. Gjennom samtalene i “Samtaleopplegg” kan man få et godt utgangspunkt for å formulere spørsmål man ønsker å stille. 

Filmer fra organisasjoner

Kirkens nødhjelp produserer jevnlig filmer om prosjektene de jobber med. Mange av de er pedagogiske, med barn som målgruppe. Dette kan gjerne brukes i prosessen og arbeidet med KRAFT TIL Å BÆRE. Og det kan brukes på skjerm under en oppsetning.

FN-sambandet, UNICEF og andre organisasjoner har også produsert mange fine filmer om bærekraftsmålene. 

Du finner flere eksempler via linkene under.