sammen er vi

Et barn er født på denne jord (Julesang for hele året)

Introtekst til den voksne

Hver jul feirer vi at et barn er født inn i vår verden. Kirkens Nødhjelps juleaksjon markerer at alle barn har rett til liv, trygghet og muligheter – samme hvor vi er født! Juleaksjonene setter spesielt fokus på barn som blir født under krevende forhold, i en verden med konflikter og klimaendringer. 

Vi ønsker at alle barn skal ha de samme mulighetene og rettighetene, enten vi fødes i trygghet eller på flukt. Vi ønsker at alle barn skal ha det bra, og liker å tenke at ethvert barn som fødes er en søster eller bror – vi er ett folk på jorda! Én dag er det jeg som hjelper deg i dine tunge dager, en annen dag er det du som hjelper meg. Mennesker trenger mennesker!  

Vi ønsker oss en mer rettferdig verden – både for oss som allerede er her og for dem som kommer etter oss. Derfor synger vi Et barn er født på denne jord – en julesang for hele året.

 

Aktuell bibeltekst

Juleevangeliet, les i evangeliet etter Lukas 2, 1-20.

 

Aktuelle bibeltekster fra trosopplæringens kjernetekster

Det dobbelte kjærlighetsbud, Matt 22,37-40  

Den gylne regel, Matt 7,12 

Guds kjærlighet, 1 Joh 4,7-11 

Hva er da et menneske? Salme 8

 

Spørsmål

  1. Når og hvor er du født? På et sykehus, eller hjemme? 
  2. Hvem var tilstede da du ble født? (kanskje må du spørre noen andre for å finne svar på spørsmålet)
  3. Ifølge teksten i Evangeliet etter Lukas, kapittel 2; når ble Jesus født, og hvem var tilstede?
  4. «Fattige og rike er min søster og min bror», synger vi i sangen. Hvordan tenker vi da om det å være søsken og det å være i familie?

 

Finn egne ord, tanker og følelser som du/dere vil be

Gud, takk for…

Vi ber om…

Hjelp oss til å…/ Vis oss…

 

Aktuelle bærekraftsmål

1 Utrydde fattigdom

3 God helse og livskvalitet

10 Mindre ulikhet

Finn ut mer