sammen er vi

Sammen kan vi bære

Introtekst til de voksne

 «Det går an å flytte fjell, det er bare å begynne å bære stein. Men ingen kan bære byrden alene» (fra bærekraftsboka.no)

Et eksempel på at det nytter å stå sammen og kjempe for et godt klima på jorda, er fortellingen om hvordan all verdens land på slutten av 1980-tallet gikk sammen for å stoppe utviklingen av hull i et beskyttende gasslag som ligger rundt jordkloden, nemlig ozonlaget. Uten ozonlaget ville både mennesker, dyr og planter på minutter blitt forbrent av de usynlige ultrafiolette strålene fra sola. Alt liv på jorda trenger at det er ozon i atmosfæren! Raskt gikk altså verdens land sammen om å begrense utslipp av noen farlige KFK-gasser, som forårsaket hullene i ozonlaget. Hullene ble ganske raskt mindre, og nå er ozonlaget så godt som reparert.

«Sammen kan vi bære tro, håp og kjærlighet

For jorda og hverandre, i fred og rettferdighet», 

synger vi i sangen Sammen kan vi bære

 

Det nytter å stå sammen!

 

Spørsmål

  1. Fortell om en gang du fikk hjelp av flere til en oppgave, slik at flere greide jobben sammen!
  2. Les om det internasjonale samarbeidet om å stoppe utviklingen av hull i ozonlaget (se lenken under). Skriv ned tre ting du/dere synes var viktige for å få til et slikt samarbeid. Les opp for hverandre!

 

Aktivitet

Bruk tråder på ca. 20-30 centimeter som inngangsbillett til deltakerne på en konsert eller forestilling. Trådene knytes sammen mot slutten av samlingen. Se Se En fargerik tråd som inngangsbillett.

Spill bærekraftsbingo!

 

Aktuelt bærekraftsmål

17 Samarbeid for å nå målene

Finn ut mer

Aktiviteter