sammen er vi

Kraft til å bære

Bærekraftsmålene er en felles plan for å ta vare på jorda vår og alt som lever her. Vi har lært at alle må jobbe sammen for at vi skal klare å nå bærekraftsmålene. 

Etter å jobba hardt, trenger vi å slappe av. Og når vi har jobba hardt med bærekraftsmålene, kan vi også kjenne oss slitne og kanskje litt motløse; det kan være tungt å bære sånne store mål!

Mennesket bærer på mye, og kanskje kan vi si at jorda vår også bærer på mye. Nå kan alle sette seg ned, helt stille, og så synger vi sangen Kraft til å bære.

Sangtekst, Kraft til å bære