sammen er vi

Manus

Her er to ulike manus som kan brukes i en oppsetning av Kraft til å bære. Dette er eksempler på hvordan et manus kan være. Barnegruppa kan med fordel jobbe selvstendig med bærekraftsmålene og med innholdet i sangene, og finne sine egne ord for å si noe om dette.

Manus

Manus 1 - introtekster til sangene

Manus

Manus 2 - introtekster til bærekrafts­målene

Manus 1 er en løsning med korte introtekster knyttet til hver av de sju sangene. FNs bærekraftsmål og Kirkens Nødhjelps arbeid med målene står i fokus i manus 1.

Manus 2 har korte introtekster som fokuserer på FNs bærekraftsmål, valgt ut fra de målene som Kirkens Nødhjelp har valgt ut i sitt arbeid. Tekstene i manus 2 er et eksempel på hvordan barn i et lokalt arbeid selv presenterte bærekraftsmålene i en lokal oppsetning, etter å ha jobbet mye i grupper med målene.

Kraft til å bære er et formmessig fleksibelt produkt, og kan brukes i stor eller liten skala. Barnegrupper i ulik størrelse og alder skal kunne arbeide med temaene på en måte som passer for dem. Det kan settes opp en musikal eller arrangeres en konsert. Man kan lage en gudstjeneste, eller man kan bare synge noen få sanger. Ideer til gruppeaktiviteter, større oppsetninger og gudstjenester finner du her på krafttilåbære.no.