sammen er vi

Kirkens Nødhjelps arbeid med vann

Et av Kirkens Nødhjelps programmer handler om vann. Det inkluderer arbeidet med vann, sanitær og hygiene og forkortes ofte til WASH. Rent drikkevann, toaletter, god hygiene og et rent bomiljø er nødvendig, ikke bare for å overleve, men også for å leve et verdig liv.

Kirkens Nødhjelp bidrar til rettferdig og bærekraftig håndtering av alle ressurser forbundet med trygt drikkevann, sanitære forhold og hygiene gjennom dette  programmet. Dette er vesentlig for å nå mange av målene om bærekraftig utvikling samt sørge for menneskets rett til vann og sanitære forhold.

Den grunnleggende sammenhengen mellom helsekonsekvenser, særlig forbundet med diaré, og et rent bomiljø, god hygiene og trygt drikkevann er velkjent. WASH-relaterte sykdommer er blant de mest utbredte dødsårsakene hos barn under fem år.

Målet med Kirkens Nødhjelps WASH-program er å sikre at folk lever et verdig liv i sunne og tilpasningsdyktige samfunn ved å få tilgang på rettferdige WASH-tjenester på en informerende og forsvarlig måte.

Kirkens Nødhjelp og partnernes mål med dette programmet er å:

– delta i og påvirke beslutningstakingen om alle WASH-tjenestene som påvirker dem, inkludert hvordan vannressurser blir håndtert bærekraftig.

– forberede seg på og svare på klimarelaterte farer og naturkatastrofer som påvirker WASH-tjenestene.

– praktisere god hygiene for å beskytte mot vesentlige allmenne og personlige helsefarer.

– få tilgang på bærekraftige, tilstrekkelige og rettferdige grunnleggende sanitærtjenester.

– få tilgang på bærekraftige, trygge og rimelige grunnleggende tjenester for drikkevannsforsyning.

Les mer om WASH-arbeidet