sammen er vi

I skolen

Kraft til å bære tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og setter på agendaen hvordan barn i ulik alder sammen med voksne kan samtale om og arbeide med bærekraft.

Kjernebegreper her er menneskeverd og natur, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet; «verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane», som det står i skolens verdigrunnlag. Kraft til å bære behandler spørsmål rundt respekt for naturen og miljøbevissthet, og fordrer til barnas medvirkning. 

Kraft til å bære oppmuntrer til selvstendig, kritisk tenkning og legger opp til skaperglede, engasjement og utforskertrang. Eksempler på dette er dialogiske samtaleopplegg til alle sangene – spesielt til bruk i skolen – og en verktøykasse full av mangfoldige ideer til kreativ utfoldelse.

På denne måten bygger Kraft til å bære, i likhet med skolen, på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon – musikalen fremmer i arbeidet med bærekraftsmålene demokrati og likestilling.

Ressursene i Kraft til å bære tar også på alvor både nødvendigheten av innsats og behovet for hvile. For det er slik at både store og små blir slitne av å tenke på store ting og arbeide hardt med store mål, og da er det eneste riktige å gjøre – å hvile. Å være stille. Her kommer naturen inn som stedet for å finne ro og kraft, for eksempel i sangen “Jordas hjerteslag”, som et alternativ til unge og voksnes digitale form for avkobling.

Kraft til å bære er utarbeidet i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, som er en norsk bistandsorganisasjon som jobber i over 30 land med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og politisk påvirkning. Kirkens Nødhjelp har valgt ut noen bærekraftsmål for sitt arbeid, og det er disse målene som får fokus i Kraft til å bære.  

En kristen forankring

Kraft til å bære har en kristen forankring, men så godt som alt materiell egner seg for bruk i skolen.

  • Én sang i utgivelsen har en eksplisitt referanse til «Gud», nemlig sangen «Kraft til å bære».
  • To elementer i verktøykassa retter seg spesielt mot kirkelig ansatte som jobber med temaet bærekraft («I gudstjenesten» og «Enkel liturgi»), og én artikkel beskriver hvordan musikalen også kan brukes spesielt i kirkelig sammenheng («I trosopplæringen»). 
  • Bærekraftsboka.no, som det refereres til i noen av artiklene, ser bærekraftsmålene i lys av kristen tro. 

Alt resterende materiell egner seg meget godt til bruk i den mangfoldige og livssynsåpne norske skolen og barnehagen, for barn i alderen 4-12 år.

Her er det bare å forsyne seg av en gratis, aktuell og rikholdig ressurspakke – vel bekomme!

Mer for deg som jobber i skolen