sammen er vi

Samtale­opplegg

På disse sidene finner du samtaleopplegg som har tematisk utgangspunkt i alle sangene i KRAFT TIL Å BÆRE. Det som står under overskriften «Introtekst til de voksne» er ment til de voksne, som forberedelse til og utgangspunkt for gode og undersøkende samtaler om temaene.

Tanken er at barna får møte blant annet historier fra Kirkens Nødhjelp og FNs arbeid, og at de kan finne sine egne ord og tanker rundt det de hører og leser om bærekraft. Bruk gjerne spørsmålene som står i samtalen, og tilpass spørsmålene til barnas alder.

Noen spørsmål handler om kunnskap om temaet, mens andre spørsmål er ment til refleksjon og modning. Det er altså ikke meningen at samtaleopplegget skal leses høyt fra a til å i barnegruppa eller å finne de «riktige» svarene på spørsmålene, men at voksne og barn sammen kan undre seg over både det konkrete og det mer abstrakte tankegodset KRAFT TIL Å BÆRE inviterer inn i.

i kirken

i skolen