sammen er vi

Kraft til å bære (Kveldssang)

Introtekst til de voksne

Dette er en kveldssang, formet som en bønn til Gud. Bærekraftsmålene er en felles plan for å ta vare på jorda og alt som lever her. Vi har lært at det er en stor, felles innsats som må til for at vi sammen skal klare å nå bærekraftsmålene. 

Etter arbeid, trenger vi å hvile. Og i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, kan vi også kjenne oss slitne og motløse; det kan være tungt å bære et stort ansvar og slike store mål!

Mennesket bærer på mye, og kanskje kan vi si at jorda vår også bærer mye. I alt dette, kan vi be om at Gud, Skaperen, kan bære oss. Dette synger vi om i kveldssangen Kraft til å bære. Kanskje kan du også sette deg stille ned en stund på kvelden, og kjenne etter hvordan dagen ble. 

 

Aktuelle bibeltekster

Salmenes bok 4, 9: I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene lar meg hvile trygt.

Salmenes bok 62: Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse (…) Bare hos Gud skal jeg være stille, fra ham kommer mitt håp.

 

Aktuell bibeltekst fra trosopplæringens kjernetekster

Bønn, klage og tillit, Salme 71 

 

Spørsmål (kveldssamling)

  1. Hvordan har denne dagen vært? 
  2. Hva har vært bra? 
  3. Hva har vært leit? 
  4. Skru av musikk og annet som lager lyd. Hvordan kjennes det å være helt stille, på slutten av dagen?
  5. Oppdager jeg noe i stillheten, som jeg vil snakke med noen om? Er det noe jeg vil spørre noen om hjelp til?

 

Finn egne ord, tanker og følelser som du/dere vil be

Gud, takk for…

Vi ber om…

Hjelp oss til å…/ Vis oss…

 

Aktivitet

Lag en bønn med takk for det som har vært bra denne dagen, og be for det som er leit.

 

Aktuelt bærekraftsmål

3 God helse og livskvalitet

Finn ut mer