sammen er vi

Ringen av fred

Introtekst til de voksne

Bærekraftsmål 16 om fred og rettferdighet er kanskje det mest omfattende av alle de 17 målene. Ifølge dette målet skal verdenssamfunnet ta ansvar og bygge fredelige og inkluderende samfunn, med rettsvern og trygghet for alle mennesker på jorda.

Noen steder i verden er det krig. Noen må frykte fra landet sitt, fordi det er for farlig å bo der. Noen lever i konstant frykt for vold. Andre steder i verden er det fred. Områder med fred er preget av fravær av krig; at det er våpenhvile. Men fred er mer enn fravær av krig.

Opprinnelig stod det norrøne ordet friðr for «vennskapelig forhold», og dette er ført videre i ordet «fred». Fred kan stå for fullkommen ro, indre ro og harmoni. Ordet «fred» brukes som velsignelse og hilsen. Å si ”fred være med dere!” er en gammel hilsen, sagt mellom folk i flere tusen år. Det er en slik fredshilsen vi gir hverandre i gudstjenesten. Og det er en slik fredshilsen – over alle folk og alle steder – vi synger i sangen Ringen av fred – hvor det alltid er plass til flere!

 

Aktuell bibeltekst

Joh. 20, 19-20. Jesus viser seg for disiplene 

 

Aktuell bibeltekst fra trosopplæringens kjernetekster

Velsignelsen, 4 Mos 6,22-27

 

Spørsmål

  1. Finn det engelske, arabiske og hebraiske ordet for «fred». Har du hørt noen av disse ordene før? 
  2. Fred og rettferdighet henger sammen i bærekraftsmål 16. Hva betyr de to ordene, og hvordan tenker du at fred og rettferdighet henger sammen? 
  3. Hva kan du gjøre for å være med og bygge fred der du er?
  4. Les teksten i Joh. 20, 19-20. Hvordan tror du det var for vennene til Jesus å høre det han hilste dem med akkurat den dagen?

 

Finn egne ord, tanker og følelser som du/dere vil be

Gud, takk for…

Vi ber om…

Hjelp oss til å…/ Vis oss…

 

Aktivitet

Fargelegg sirkelen med bærekraftsmål

 

Aktuelt bærekraftsmål:

16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Finn ut mer

Aktiviteter