sammen er vi

Jordas hjerteslag

Introtekst til de voksne

Klimaendringene er grunnleggende urettferdige. Det er de rike landene som står ansvarlig for de største utslippene, men det er de fattige landene som blir hardest rammet av konsekvensene. I FNs bærekraftsmål nummer 13 står det at vi skal stoppe klimaendringene. Dessverre er de menneskeskapte klimaendringene i gang allerede, men fortsatt har vi mulighet til å bremse dem. Skal vi klare det, er vi nødt til å jobbe sammen i en global dugnad, der både enkeltmennesker, sivilsamfunnet, næringsliv, stater og internasjonale organer tar sin del av ansvaret.

Mennesket har både et forvalteransvar på jorda, og mennesket er sjøl natur! Kanskje har ikke mennesket hørt så godt etter hva jorda sjøl har sagt – men det kan vi gjøre nå! Vi kan gå ut i naturen, lytte etter jordas egne lyder og språk. Vi kan stoppe opp ved ei maurtue og se hvordan maurene organiserer samfunnet sitt. Kanskje skal vi legge oss ned i gresset ved et vann, se på skyene som speiler seg i vannet, la humla suse, og høre etter hvilke lyder vi oppfatter når vi hører etter. Hva hører vi da? 

 

Aktuell bibeltekst

Salmenes bok 8: Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden.

Salmenes bok 23: Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

 

Spørsmål

  1. Hva hører du akkurat nå, om du er helt stille? Hører du lyder fra vann, vind, dyr, mennesker, maskiner?
  2. Les Salmenes bok 8 eller 23. Hvordan beskrives Gud, mennesket og naturen? 

 

Finn egne ord, tanker og følelser som du/dere vil be

Gud, takk for…

Vi ber om…

Hjelp oss til å…/ Vis oss…

 

Aktivitet

Hør på lyden av å helle vann fra en beholder til en annen

Lag lyder med kroppen

Lag jordas lyder med instrumenter

Lag lyder til bilder

Hør lyden av dine egne hjerteslag. Hvordan høres de ut?

 

Aktuelt bærekraftsmål:

13 Stoppe klimaendringene

Finn ut mer

Aktiviteter