sammen er vi

Lage jordas lyder med instrumenter

Det er mange måter vi kan lytte til Jordas hjerteslag. Eller jordas lyder. Her lager vi jordas lyder på ulike instrumenter.

Forberedelse

Uavhengig av hvilke instrumenter dere bruker, kan det være fint å snakke litt om hva som er jordas lyder før man begynner å spille. Diskuter hva man hører hvis man lytter til jorda. Og kanskje prøve å lage lydene med munnen, eller hendene. Så kan dere introdusere hvilke instrumenter dere har til rådighet, og enten tildele, eller at barna velger selv hva de vil spille på. 

Her handler det jo ikke om å kunne spille på instrumentet i tradisjonell forstand, men heller å utforske hvilke muligheter man har til å lage spennende lyder som skal illustrere de jordlydene dere har snakket om. 

Hvis dere har mulighet til å ha en musiker som veileder underveis, kan utforskingen i instrumentene bli ekstra spennende. Ta for dere ett og ett instrument, og se på hvilke muligheter man har.

Perkusjonsinstrumenter

Samle sammen ulike perkusjonsinstrumenter som håndtromme, djembe, triangel, egg, maracas, regnstav, tamburin, klokkespill osv. Her er det mange muligheter til å lage fine “lydkomposisjoner”. Dette er godt egnet til bruk for barn i alle aldre, men hvis man har yngre barn med, er dette et godt verktøy.

Bandinstrumenter

For litt eldre barn kan det være spennende å utforske bandinstrumenter som trommesett, el.bass, gitarer og synthesizer. Her kan det skapes mange fine lydkulisser og klanger. En synthesizer har et vell av lyder, og kanskje til og med helt konkrete naturlyder som fugler, vind, vann etc.

Kirkeorgel

På et kirkeorgel er det mange spennende klangmuligheter. Avtal gjerne med den lokale organisten/kantoren om å få benytte orgelet, og inviter han/henne med på som veileder. Her kan det både buldre og brake, blåse og regne og kvitre av småfugler.

Sjekk også ut