sammen er vi

Sammen kan vi bære

Introtekst til de voksne

I Bærekraftsboka står det at om vi skal få til store endringer og nå bærekraftsmålene, må vi samarbeide: «Det går an å flytte fjell, det er bare å begynne å bære stein. Men ingen kan bære byrden alene». 

Et eksempel på at det nytter å stå sammen og kjempe for et godt klima på jorda, er fortellingen om hvordan all verdens land på slutten av 1980-tallet gikk sammen for å stoppe utviklingen av hull i et beskyttende gasslag som ligger rundt jordkloden, nemlig ozonlaget. Uten ozonlaget ville både mennesker, dyr og planter på minutter blitt forbrent av de usynlige ultrafiolette strålene fra sola. Alt liv på jorda trenger at det er ozon i atmosfæren! Raskt gikk altså verdens land sammen om å begrense utslipp av noen farlige KFK-gasser, som forårsaket hullene i ozonlaget. Hullene ble ganske raskt mindre, og nå er ozonlaget så godt som reparert.

«Sammen kan vi bære tro, håp og kjærlighet

For jorda og hverandre, i fred og rettferdighet», 

synger vi i sangen Sammen kan vi bære. Det nytter å stå sammen!

 

Aktuelle bibeltekster:

  1. Kor. 13, 13: Tro, håp og kjærlighet
    Nehemja 3: Muren bygges opp igjen

 

Spørsmål

  1. Fortell om en gang du fikk hjelp av flere til en oppgave, slik at flere greide jobben sammen!
  2. Les bibelteksten om profeten Nehemja, som ville bygge opp muren rundt byen Jerusalem! Hvor mange hjelpere hadde han med seg? (det kan hende dette er et umulig spørsmål å svare på!) Fikk de til å bygge opp igjen muren til slutt?
  3. Les om det internasjonale samarbeidet for å stoppe utviklingen av hull i ozonlaget (se lenken under). Skriv ned tre ting du/dere synes var viktige for å få til et slikt samarbeid. Les opp for hverandre!

 

Finn egne ord, tanker og følelser som du/dere vil be

Gud, takk for…

Vi ber om…

Hjelp oss til å…/ Vis oss…

 

Aktivitet

Tro, håp og kjærlighet – lag et maleri!

Les teksten fra 1. Kor 13, 13 (dere kan gjerne lese hele kapittelet). Mal et bilde, der ulike farger står for tro, håp og kjærlighet. Lag en utstilling av maleriene!

Tro, håp og kjærlighet – lag tankekart!

Les teksten fra 1. Kor 13, 13 (dere kan gjerne lese hele kapittelet). Bruk store ark, og skriv hvert av disse tre ordene på tre ark. Barna går rundt og skriver én ting de forbinder med ordet på arket. Til slutt kan dere lese høyt hva som står på arkene, og henge dem opp! (Aktiviteten kan eventuelt gjøres digitalt, med en app for tankekart/ wordcloud)

Bruk tråder på ca. 20-30 centimeter som inngangsbillett til deltakerne på en konsert, forestilling eller gudstjeneste. Trådene knytes sammen mot slutten av samlingen. Se En fargerik tråd som inngangsbillett.

Spill bærekraftsbingo!

 

Aktuelt bærekraftsmål:

17 Samarbeid for å nå målene

Finn ut mer

Aktiviteter