sammen er vi

Manus 1 – introtekster til sangene

Manus 1 er en løsning med korte introtekster knyttet til hver av de sju sangene. FNs bærekraftsmål og Kirkens Nødhjelps arbeid med målene står i fokus i manus 1.

Rekkefølgen på sangene følger innspillingen. Dere står fritt til å ha sangene i den rekkefølgen dere synes passer best. Bruk introtekstene som dere ønsker.

Håp i en dråpe

Vi trenger rent vann for å leve, og når vi drikker urent vann, kan vi bli syke. Mange mennesker i verden har ikke tilgang på rent vann, og enda flere har ikke tilgang til en trygg do. Da sprer sykdommer seg raskt.

I FNs bærekraftsmål 6, Rent vann og gode sanitærforhold, står det at vi skal sikre rent vann og trygge doer til alle innen 2030. Den gode nyheten er at det finnes nok vann til alle mennesker! Den vanskelige oppgaven er å fordele vannet, og holde det rent.

I sangen Håp i en dråpe, synger vi om at alle kan gi av det gode vi har. Og kanskje er det sånn – at det faktisk er håp i små ting! Det er håp i hver eneste dråpe! 

Et barn er født på denne jord (Julesang for hele året)

Alle barn har rett til liv, trygghet og muligheter – samme hvor vi er født! Kirkens Nødhjelps juleaksjon «Et barn er født» setter spesielt fokus på barn som blir født under krevende forhold, i en verden med konflikter og klimaendringer. 

Vi ønsker at alle barn skal ha det bra! Kanskje kan vi tenke at alle barn i hele verden er en søster eller bror – vi er ett folk på jorda! 

Vi ønsker oss en mer rettferdig verden – både for oss som allerede er her og for dem som kommer etter oss. Derfor synger vi Et barn er født på denne jord – en julesang for hele året.

Ringen av fred

Tenk om alle levde i fred, og i rettferdige samfunn! Bærekraftsmål 16 om fred og rettferdighet handler om dette. 

Noen steder i verden er det krig. Noen må frykte fra landet sitt, fordi det er for farlig å bo der. Noen er redde, fordi det er farlig å bo der de bor. Andre steder i verden er det fred. Fred betyr at det ikke erkrig, men det betyr også at folk har det fredelig og godt! 

Å si ”fred være med dere!” er en gammel hilsen, sagt mellom folk i flere tusen år. Det er en slik fredshilsen – over alle folk og alle steder – vi synger i sangen Ringen av fred, og det er alltid plass til flere!

Jordas hjerteslag

Klimaforandringene er urettferdige! Rike land forurenser mest, og fattige land blir rammet av konsekvensene. Det er urettferdig!  

I FNs bærekraftsmål nummer 13 står det at vi skal stoppe klimaendringene, og det er fortsatt mulig å bremse klimaendringer. Hvis vi skal klare det, er vi nødt til å jobbe sammen! 

En fin ting vi kan gjøre, er å høre godt etter hva jorda sjøl sier! Vi kan gå ut i naturen, og se på hvordan naturen fungerer. Vi kan legge oss ned i gresset ved et vann, se på skyene som speiler seg i vannet, la humla suse, og høre etter hvilke lyder vi hører når vi hører ordentlig etter. Hva hører vi da?

Vann forandrer alt

Rent vann er mer enn bare vann. Rent vann er viktig for alt liv, for god helse, likestilling og fred. Derfor er rent vann til alle noe Kirkens Nødhjelp alltid jobber for! Vann forandrer alt! 

«To mynter i en ønskebrønn kan forandre», synger vi i sangen Vann forandrer alt. Sangen handler om noen jenter som måtte gå mange timer hver dag for å hente vann til familien sin. Veien de måtte gå på, var farlig, og jentene kunne heller ikke gå på skole. Så fikk de en brønn nærmere der de bodde, og da kunne alle barna gå på skole, og lære viktige ting der. Nå skal vi synge den sangen.

Sammen kan vi bære

«Sammen kan vi bære tro, håp og kjærlighet

For jorda og hverandre, i fred og rettferdighet», 

synger vi i sangen Sammen kan vi bære

Et eksempel på at det nytter å samarbeide for et godt klima på jorda, er historien om hvordan landene i verden på slutten av 1980-tallet gikk sammen for å stoppe at noen hull i noe vi kaller ozonlaget, langt oppe i atmosfæren, skulle bli større. Ozonlaget er et gasslag som ligger rundt jordkloden og som beskytter mennesker, dyr og planter fra å bli brent av en type farlige stråler fra sola. Alt liv på jorda trenger at det er ozon i atmosfæren! 

Da verdensledere gikk sammen og ble enige om å slutte å slippe ut noen farlige KFK-gasser, ble hullene ganske raskt mindre, og nå er ozonlaget nesten helt reparert.

Det nytter å stå sammen! 

Kraft til å bære (Kveldssang)

Bærekraftsmålene er en felles plan for å ta vare på jorda vår og alt som lever her. Vi har lært at alle må jobbe sammen for at vi skal klare å nå bærekraftsmålene. 

Etter å jobba hardt, trenger vi å slappe av. Og når vi har jobba hardt med bærekraftsmålene, kan vi også kjenne oss slitne og kanskje litt motløse; det kan være tungt å bære sånne store mål!

Mennesket bærer på mye, og kanskje kan vi si at jorda vår også bærer på mye. Nå kan alle sette seg ned, helt stille, og så synger vi sangen Kraft til å bære.