sammen er vi

Manus 2 – introtekster til bærekrafts­målene

Manus 2 har korte introtekster skrevet av barn. De tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, ut fra de målene som Kirkens Nødhjelp har valgt å fokusere på i sitt arbeid. 

Tekstene i manus 2 er ET EKSEMPEL på hvordan barn i et lokalt arbeid SELV presenterte bærekraftsmålene i en lokal oppsetning, etter å ha jobbet mye i grupper med målene. Dette er altså barnas egne ord for bærekraftsmålene. I den lokale oppsetningen ble manus 2 brukt av barna, som programledere.

La gjerne barna selv jobbe med bærekraftsmålene i en lengre prosess der du bor, slik at de kan finne sine egne ord!

Bærekraftsmål 1 – Utrydde fattigdom

 • Vi kan gi penger til de som trenger det mer enn oss
 • Mange er fattige fordi det har vært krig i landet deres
 • Kirkens nødhjelp jobber for å utrydde fattigdom, og for at det skal være trygt å bli født og vokse opp i alle land, både fattige og rike. Det er vi på [stedsnavn] enige i! 

Bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet

 • Ikke alle får hjelp når de blir syke
 • Ikke alle har mulighet til å få hjelp på et sykehus
 • Gi penger til bygging av nye sykehus
 • Gi blod!

Bærekraftsmål 6 – Rent vann og gode sanitærforhold

 • Hvis man ikke får rent vann kan man lett bli syk
 • Kirkens Nødhjelp hjelper veldig mange med å få vann
 • De bygger blant annet mange brønner, slik at de fattige får rent vann der de bor
 • Vi må ikke bruke for mye vann!

Bærekraftsmål 10 – Mindre ulikhet

 • Egentlig er alle mennesker helt like!
 • Alle er like mye verdt
 • Alle har like mye verdi
 • Det skal ikke være forskjell på folk

Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene

 • Vi må endre kjøpevanene våre
 • Vi må ikke kaste søppel, men resirkulere
 • Vi må ikke bruke så mye CO2
 • Vi må lage mer bærekraftige ting
 • Vi ødelegger naturen! La naturen fornye seg selv!

Bærekraftsmål 16 - Fred og rettferdighet

 • Vi må slutte å krige
 • Tenk hvis alle kan bli enige. Ikke krangle. Ikke sloss. Da kan vi få fred!