sammen er vi

Håp i en dråpe

Vi trenger rent vann for å leve, og når vi drikker urent vann, kan vi bli syke. Mange mennesker i verden har ikke tilgang på rent vann, og enda flere har ikke tilgang til en trygg do. Da sprer sykdommer seg raskt.

I FNs bærekraftsmål 6, Rent vann og gode sanitærforhold, står det at vi skal sikre rent vann og trygge doer til alle innen 2030. Den gode nyheten er at det finnes nok vann til alle mennesker! Den vanskelige oppgaven er å fordele vannet, og holde det rent.

I sangen Håp i en dråpe, synger vi om at alle kan gi av det gode vi har. Og kanskje er det sånn – at det faktisk er håp i små ting! Det er håp i hver eneste dråpe! 

Sangtekst, Håp i en dråpe