sammen er vi

Enkel liturgi

Her er en enkel liturgi med tre sanger fra KRAFT TIL Å BÆRE som kan brukes som kveldsliturgi, som avslutning på en samling, eller som en integrert del i en oppsetning.

 

Her er det lagt opp til at sangene synges i en enklere versjon enn på innspillingen. Se noter med “enkel versjon”, hvor bla. introer og mellomspill er utelatt. Disse er mer egnet i et enkelt liturgisk format. 

 

 

Sang: Kraft til å bære, 1.vers

 

1 Når dagen går mot kveld

da setter jeg meg ned en stund

i stillhet for meg selv

 

Refr. Gud, har du kraft til å bære meg nå?

Kraft til å bære,

kraft til å trøste og bære?

 

Samlingsbønn

Kjære Gud

Takk for fellesskapet vi har her, og med alle mennesker i hele verden.

Hjelp oss å og ta vare på hverandre og den jorda du har skapt

Takk for at du har kraft til å bære

Amen

 

Sang: Kraft til å bære, 2.vers

2 Om dagen har vært bra

Om dagen har vært lei, og jeg har

grått og vært litt glad

 

Refr. Gud, har du kraft til å bære meg nå?

Kraft til å bære,

kraft til å trøste og bære?

 

Bønn/lystenning

Leder, eller noen barn ber for aktuelle temaer, mens det for hver bønn tennes lys i lysgloben eller lignende. 

Forslag til tre bønner:

  1. Gud, takk for livet! Takk for jorda vår! Takk for alle folk og dyr, planter og trær. Takk for alt som er godt, takk for kirka vår! Gud, vi ber. 
  2. Vi ber om at alle skal få rent vann! Vi ber for arbeid og hvile! Vi ber om fred! Gud, vi ber.
  3. Hjelp oss ta vare på og høre på hverandre, og på jorda vår! Hjelp oss å dele det vi har fått, slik du, Gud, deler med oss! Hjelp oss å samarbeide! Gud, vi ber.

 

Vår Far

Vår Far i himmelen.

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Amen.

 

Sang: Jordas hjerteslag (La meg ligge i grønne enger)

La meg ligge i grønne enger, se skyene dra forbi 

Se vannet som speiler himmelen, ikke ha dårlig tid 

 

La humla suse og blomstene gro 

Hør, hør, hør!

Jorda vår lever og hjertet får ro

Her vil jeg bo 

Her vil vi bo 

 

Na na na na na na x2

Hør jordas hjerteslag! x2

Jorda vår lever og hjertet får ro

Her vil jeg bo 

Her vil vi bo 

 

La meg ligge i grønne enger, se skyene dra forbi 

Se vannet som speiler himmelen, ikke ha dårlig tid 

 

La humla suse og blomstene gro 

Hør, hør, hør!

Jorda vår lever og hjertet får ro

Her vil jeg bo 

Her vil vi bo 

 

Velsignelsen

Leder lyser velsignelsen, eller dere kan synges en velsignelses-sang dere kjenner:

Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg, og være deg nådig.

Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred.

Amen.

 

Sang

Sammen kan vi bære,

tro, håp og kjærlighet,

for jorda og hverandre,

i fred og rettferdighet