sammen er vi

Et barn er født på denne jord (Julesang for hele året)

Introtekst til den voksne

Kirkens Nødhjelps juleaksjon markerer at alle barn har rett til liv, trygghet og muligheter – samme hvor vi er født! Juleaksjonen setter spesielt fokus på barn som blir født under krevende forhold, i en verden med konflikter og klimaendringer. 

Vi ønsker at alle barn skal ha de samme mulighetene og rettighetene, enten vi fødes i trygghet eller på flukt. Vi ønsker at alle barn skal ha det bra, og liker å tenke at ethvert barn som fødes er en søster eller bror – vi er ett folk på jorda! Én dag er det jeg som hjelper deg i dine tunge dager, en annen dag er det du som hjelper meg. Mennesker trenger mennesker!  

Vi ønsker oss en mer rettferdig verden – både for oss som allerede er her og for dem som kommer etter oss. Derfor synger vi Et barn er født på denne jord – en julesang for hele året.

 

Spørsmål

  1. Når og hvor er du født? På et sykehus, eller hjemme? 
  2. Hvem var tilstede da du ble født? (kanskje må du spørre noen andre for å finne svar på spørsmålet)
  3. «Fattige og rike er min søster og min bror», synger vi i sangen. Hvordan tenker vi da om det å være søsken og det å være i familie?

 

Aktuelle bærekraftsmål

1 Utrydde fattigdom

3 God helse og livskvalitet

10 Mindre ulikhet

Finn ut mer