sammen er vi

I guds­tjenesten

KRAFT TIL Å BÆRE kan gjerne være en del av en gudstjeneste som en egen forestilling eller konsert.

Sangene og mange av ideene og aktivitetene her på nettsida kan brukes som en del av en gudstjeneste. En målsetting bør være at barna er aktivt med i både forberedelse og gjennomføring av hele gudstjenesten. Dette krever god planlegging og et godt samarbeid med kirkens ansatte.

Oppfordring

Lag deres egen gudstjenesteprosess! La barna være med i samtalen om tematikk og innhold. Planlegg i god tid, og forbered dere godt på alt som skal skje. La prest og kirkemusiker være med på å snakke om, og øve på liturgi og salmer. Utforsk kirkerommets symbolikk. Øv i kirkerommet! Gled dere over fellesskap med hele menigheten, og la barnas tanker og tro få bære hele gudstjenesten.

Planlegg i god tid

Barneledere og kirkens ansatte bør sammen sette dato for gudstjenesten, og planlegge datoer for forberedelser og øving med barna. Gjør dette så tidlig som mulig.

Hele gudstjenesten

Benytt anledningen til å bli kjent med kirkerom, gudstjeneste og liturgi. Ikke la barna bare forberede det de skal synge eller gjøre i gudstjenesten, men la dem lære så mye som mulig av gudstjenestens salmer og liturgi. La barna få være med på å dele sine tanker om bibeltekster, tematikk, salmer og sanger. Inviter dem aktivt med i forberedelsene av alt som skal skje, slik at de kan være med på hele gudstjenesten. Dette helst i samarbeid med prest og kirkemusiker.

Øv godt på forhånd!

Skap trygghet ved å øve på alle elementene, og gjerne hele gudstjenesten i sin helhet. Dette må gjøres i kirkerommet. En gudstjeneste har en egen dramaturgi, og den liturgiske pulsen krever at alle overganger sitter godt hos alle involverte. Samtidig blir det en god opplevelse for barna når de vet hva som skal skje og når det skal skje.

Hvilken søndag?

Det er mange søndager i kirkeåret som kan passe ekstra godt med et fokus på bærekraftsmålene og hvor det vil være meningsfylt og bruke sanger og andre elementer fra KRAFT TIL Å BÆRE.

Mange markerer Skaperverkets dag, eller har det noen kaller “Grønn messe”. I fastetiden velger mange et globalt fokus, og feirer solidaritetsgudstjenester. Noen steder er det tradisjon for å markere dette litt ekstra i tiden før fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp. Andre aktuelle markeringer i kirkeåret kan f.eks. være Diakoniens dag, Søndag for de forfulgte eller Søndag for menneskerettigheter.

De fleste trosopplæringstiltak har tilknytning til en gudstjeneste, og på disse gudstjenestene er det mange muligheter til å benytte sanger og elementer fra KRAFT TIL Å BÆRE.

Her er flere aktuelle ressurser til arbeid med gudstjeneste

Sjekk også ut