sammen er vi

Om drama

Mange har erfaring med å jobbe med drama og skuespill. I «Kraft til å bære» er det ikke lagt opp til drama-scener med mange roller og replikker, men her finner du noen forslag på tekster som kan binde en oppsetning sammen, og noen andre drama-ideer. Her kan hele barnegruppa være med, eller kanskje det er best å lage en liten «dramagruppe». 

 

I “Manus” finner dere tekster som må fremføres av noen som er programledere eller lignende. Helst er dette barn. Her er det behov for et godt forberedelsesarbeid, og å skape trygghet for barna med all teksten som skal formidles, hvordan den skal fremføres så naturlig som mulig, hvor man skal stå osv. Tekstene i Manus 1 og 2 er en av flere mulige måter å binde konserten sammen. Kanskje barna kan skape helt nye tekster selv?

I “Lage statuer med kroppen” er det noen forslag på hvordan man kan jobbe med bærekraftsmålene og pantomime. 

Hvis dere ønsker å ha flere konkrete dramascener, er det flott å kunne utvikle dette i samarbeid med barna. Kan bærekraftsmålene presenteres med en liten historie/et dramastykke hver? Eller kanskje sangtekstene kan danne et spennende utgangspunkt for et arbeid med drama? 

Samtalene i «Samtaleopplegg» kan få frem mange fine perspektiver fra barna. Disse samtalene kan danne et godt utgangspunkt for videre arbeid med drama og skuespill. Om det er tekster som kan brukes til å introdusere sangene eller bærekraftsmålene, som i «Manus«, eller om det er utgangspunkt for egne dramascener med flere roller og replikker.

Husk at det må brukes god tid på å innøve replikker og å finne en god regi i rommet. Husk alt som skal sies ofte må forsterkes av mikrofoner. Sørg derfor for å ha planlagt de lydtekniske sidene ved forestillingen eller gudstjenesten i god tid.

 

Sjekk også ut